TỔ QUỐC VIỆT NAM

Tài nguyên dạy học

Liên kết

ĐỒNG HỒ PHÚC LỘC THỌ

Code:

Lịch

Hỗ trợ trực tuyến

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

TỰ ĐIỂN

Từ điển trực tuyến


Tra theo từ điển:LIÊN KẾT CÁC WEB

a href="http://violet.vn/main/" target="_blank">

BÁO MỚI

LỜI BÁC DẠY

NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ BÁC HỒ

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Nguyễn Huệ

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phùng Thanh Phong
Ngày gửi: 17h:08' 27-10-2011
Dung lượng: 715.0 KB
Số lượt tải: 54
Số lượt thích: 0 người
VẬT LÝ 6
1
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 6
TRU?NG THCS NGUY?N HU?
GV:NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU
TỔ: TOÁN - LÝ
VẬT LÝ 6
2
KIỂM TRA BÀI CŨ
Caâu 1:Khi bò ñoát noùng hay laøm laïnh baêng keùp seõ nhö theá naøo?ÖÙng duïng cuûa baêng keùp?
A. Ñeå tieát kieäm thanh ray.
C.Ñeå deã uoán cong ñöôøng ray.
D.Ñeå traùnh hai thanh ray ñaåy nhau do daõn nôû khi nhieät ñoä taêng.
Băng kép khi bị đốt nóng hoặc làm lạnh đều bị cong lại.Người ta ứng dụng tính chất này của băng kép vào việc đóng ngắt tự động các mạch điện
Câu 2: Tại sai khi đặt đường ray xe lửa ,người ta không đặt các thanh ray sát nhau, mà phải đặt chúng cách nhau vài centimet ?
B.Để tạo ra âm thanh đặc biệt.
VẬT LÝ 6
3
Con: Mẹ ơi, cho con đi đá bóng nhé !
Mẹ : Không được đâu ! Con đang sốt nóng đây này !
Con: Con không sốt đâu ! Mẹ cho con đi nhé !
Vậy, cảm giác tay của người mẹ có thể biết chính xác người con có sốt hay không ? Người me phải dùng dụng cụ nào để đo?
VẬT LÝ 6
4
Tiết 25: Bài 22:NHI?T K? - NHI?T GIAI
* Thí nghi?m v? c?m giác nóng lạnh.
C1: Có 3 bình đựng nước a, b, c ; cho thêm nước đá vào bình a để có nước lạnh và cho thêm nước nóng vào bình c để có nước ấm.
a) Nhúng ngón trỏ tay phải vào bình a, ngón trỏ tay trái vào bình c. các ngón tay có cảm giác thế nào?
Ngón tay nhúng bình a có cảm giác lạnh, ngón tay nhúng bình c có cảm giác nóng
b) Sau 1 phút , rút cả 2 ngón tay ra rồi cùng nhúng vào bình b, các ngón tay có cảm giác như thế nào?Từ thí nghiệm này có thể rút ra kết luận gì?
1. Nhiệt kế:
VẬT LÝ 6
5
Bài 22: NHIỆT KẾ - NHIỆT GIAI
Ngón tay rút từ bình a ra sẽ có cảm giác nóng, ngón tay rút từ bình c ra sẽ có cảm giác lạnh hơn, dù nước trong bình b có nhiệt độ xác định
I/ NHIỆT KẾ:

Cảm giác của tay không xác định chính xác được độ nóng lạnh của một vật mà ta sờ vào nó hay tiếp xúc với nó.
Tiết 25:Bài 22: NHIỆT KẾ - NHIỆT GIAI
Vậy để đo nhiệt độ ta dùng dụng cụ gì?
Để đo nhiệt độ ta dùng nhiệt kế
VẬT LÝ 6
6
Tiết:25 Bi 22: NHI?T K? - NHI?T GIAI
1. Nhiệt kế:
Hình a đo nhiệt độ hơi nước đang sôi là 100oC, hình b đo nhiệt độ nước đá đang tan là 0oC .Trên cơ sở đó vẽ các vạch chia độ của nhiệt kế
?.Nhieät keá thöôøng duøng hoaït ñoäng döïa treân hieän töôïng vaät lyù naøo?
Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của các chất.
VẬT LÝ 6
7
1. Nhiệt kế:
Nhiệt kế
thuỷ ngân
Nhiệt kế
y tế
Nhiệt kế
rượu
Trả lời câu hỏi.
C3: Hãy quan sát rồi so sánh các nhiệt kế vẽ ở hình 22.5 về GHĐ, ĐCNN, công dụng và điền vào bảng 22.1
VẬT LÝ 6
8
1. Nhiệt kế:
Trả lời câu hỏi.
C3:
thuỷ ngân
1300C
-300C
10C
trong các thí nghiệm
Tiết:25 Bi 22: NHI?T K? - NHI?T GIAI
8
VẬT LÝ 6
9
C3:
1. Nhiệt kế:
Trả lời câu hỏi.
y tế
420C
350C
0,10C
cơ thể
Tiết:25 Bi 22: NHI?T K? - NHI?T GIAI
VẬT LÝ 6
10
C3:
1. Nhiệt kế:
Trả lời câu hỏi.
rượu
500C
-200C
20C
khí quyển
Tiết:25 Bi 22: NHI?T K? - NHI?T GIAI
VẬT LÝ 6
11
Bảng 22.1.
9
- 300C
1300C
10C
Trong các thí nghiệm
350C
420C
0,10C
Cơ thể
10
-200C
500C
20C
Khí quyển
12
VẬT LÝ 6
12
C4: Cấu tạo của nhiệt kế y tế :Trong ống quản ở gần bầu đựng có đặt điểm gì? Cấu tạo như vậy có tác dụng gì?
- Trong ống quản ở gần bầu đựng thuỷ ngân có một chỗ thắt.
- Chỗ thắt này có tác dụng ngăn không cho thuỷ ngân tụt xuống khi đưa bầu thuỷ ngân ra khỏi cơ thể.
1. Nhiệt kế:
Tieát:25:Bài 22: NHIỆT KẾ -NHIỆT GIAI
?Hãy kể tên các loại nhiệt kế mà em vừa biết?
Có nhiều loại nhiệt kế khác nhau như:Nhiệt kế rượu,nhiệt kế thủy ngân,nhiệt kế y tế...
VẬT LÝ 6
13
2. Nhiệt giai:
Nhiệt giai Celsius(Xen-xi-ut):
Nhiệt độ của nước đá đang tan là , nhiệt độ của hơi nước đang sôi là .
Nhiệt giai Fahrenheit (Fa-ren-hai):
Nhiệt độ của nước đá đang tan là , nhiệt độ của hơi nước đang sôi là .
00C
1000C
2120F
320F
1. Nhiệt kế.
Tiết:25 Bi 22: NHI?T K? - NHI?T GIAI
VẬT LÝ 6
14
2. Nhiệt giai:
Như vậy 1000C ứng với 2120F – 320F = 1800F,
nghĩa là 10C ứng 1,80F.
Thí dụ: Tính xem 200C ứng với bao nhiêu 0F ?
Ta có: 200C = 00C + 200C
200C = 320F + (20 x 1,80F)

3. Vận dụng:
300C = 00C + 300C

370C = 00C + 370C
= 320F + (37 x 1,80F)
= 320F + 66,60F
= 98,60F
1. Nhiệt kế:
Tieát:25 Bài 22: NHIỆT KẾ - NHIỆT GIAI
=320F + (30 x 1,80F)
=320F + 540F

= 860F
=320F + 360F

= 680F Vậy: 200C ứng với 680F
C5.Tính xem 300C và 370C bằng bao nhiêu độ F?
C5:
VẬT LÝ 6
15
Ghi nhớ:
* Để đo nhiệt độ, người ta dùng nhiệt kế.
* Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của các chất.
* Có nhiều loại nhiệt kế khác nhau như ; Nhiệt kế rượu, nhiệt kế thuỷ ngân, nhiệt kế y tế...
* Trong nhiệt giai Xenxiut, nhiệt độ của nước đá đang tan là 00C, của hơi nước đang sôi là 1000C. Trong nhiệt giai Farenhai, nhiệt độ của nước đá đang tan là 320F, của hơi nước đang sôi là 2120F
Tiết:25 Bi 22: NHI?T K? - NHI?T GIAI
Củng cố:- Để đo nhiệt độ người ta dùng dụng cụ gì?Nó hoạt động dựa trên hiện tượng vật lý nào?
- Có mấy loại nhiệt giai?
VẬT LÝ 6
16
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
1.Bài vừa học:
* Học thuộc phần ghi nhớ.
* Làm bài tập:22.1,22.2,22.4&22.5 SBT
2.Bài sắp học:
* Chuẩn bị Tiết 26: THỰC HÀNH VÀ KIỂM TRA THỰC HÀNH
- Kẻ trên giấy A4,Hình 23.2 trang 73 SGK.
VẬT LÝ 6
17
Có thể em chưa biết:
 
Gửi ý kiến

BỘ SƯU TẬP TRANH THỦY

Bài giảng các môn Tự nhiên

Bài giảng các môn Xã hội